Timian og andre tørketålende planter

En anden kombination af sten og planter

Inspireret af rejser til bl.a. Kreta lavede vi i midterrabatten af vores indkørsel et bed med tørketålende, robuste planter. Stedet er ideelt til formålet, idet arealet skråner mod øst og får således masser af lys ligesom der er godt dræn, da jorden er erstattet med sand, som de mindre marksten er lagt i. Det skrånende terræn bevirker at væden løber væk fra bedet, for meget vand kan skade planterne  - især i de fugtige vintre.

Mellem stenene er plantet flere forskellige typer timian, salvie, merian, romersk kamille, blågræs o.a.. Hen over sommeren er der vekslende blomstring og planterne stortrives og breder sig ud mellem stenene.

Romersk kamille.

Den lille lave med hvide blomster er romersk kamille. Den klarer sig fint i det lidt tørre, stenede terræn.

Stenede "landskaber".

Midterrabatten kan deles op i små stenede landskaber. Jeg synes, at der er en naturlig samklang mellem planterne og stenene. I forgrunden en krybende lodden timian, de to timian til højre er mere kuplede, de hedder "kompactum" og den gulgrønne er en oreganum. Den lidt fladere mellem de to er en smalbladet timiam.

Sten efter sten.

Sten efter sten og plante efter plante fortsætter det op ad skråningen. Salviens lidt større blade bryder med de forskellige timiantypers.

Græs

Den lille strittende græs er en anden dejlig variation, som jo er af en helt anden karakter end de fladt voksende timian